Ako vypnúť vo Windows Server 2008 R2 žiadosť o periodickú zmenu hesla

1)   Otvorte editor skupinovej politiky (Local Gorup Policy Editor)

Choďte do:  Start –> Run, do príkazového riadku napíšte “gpedit.msc” a stlačte OK.


2) Po otvorení okna prejdite do: Computer Configuration –> Windows Settings –> Security Settings –> Account Policies –> Password Policy

Tam zmeňte položku “Maximum password age” na 0.


Tým natrvalo zakážete žiadosť o zmenu hesla.

windows server, zmena hesla
22.10.2013

Latest from the notes