VMware - manuálne spúšťanie služieb

Nie každý chce mať sústavne spustené služby VMware. Môžete ich vypnúť alebo zapnúť podľa vlastnej potreby.

Ide o služby VMAuthdService, VMnetDHCP, VMware NAT Service, VMUSBArbService a VMwareHostd. Po inštalácii sa automaticky spúšťajú po štarte s Windows. Ak ich chcete zapínať iba keď pracujete s programom VMware Workstation a nechce sa Vám zakaždým ručne manipulovať s nimi v Službách Windows, v Službách Windows tieto služby nastavte vo Vlastnostiach v Startup type na Manual a vytvorte si súbor *.bat.


Vytvorenie súboru bat  pre spustenie služieb


Otvorte Notepad a zapíšte doňho nasledujúce riadky:

sc config ufad-ws60 start= demand
sc config VMAuthdService start= demand
sc config VMnetDHCP start= demand
sc config "VMware NAT Service" start= demand
sc config VMUSBArbService start= demand
net start "VMware Bridge Protocol"
net start "VMware Network Application Interface"
net start "VMware vmx86"
net start "VMware hcmon"
net start "VMware vmci"
net start "Vstor2 WS60 Virtual Storage Driver"
net start VMUSBArbService
net start "VMware NAT Service"
net start VMnetDHCP
net start VMAuthdService
net start vmnetbridge
devcon.exe enable *VMnetAdapter1
devcon.exe enable *VMnetAdapter8
cd "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation"
Start "" vmware.exe
pause


Uložte ho s koncovkou bat, napr. spustenie.bat
Cestu k programu Workstation si upravte podľa potreby.Vytvorenie súboru bat  pre zastavenie služieb


Otvorte Notepad a zapíšte doňho nasledujúce riadky:

net stop VMUSBArbService
net stop "VMware NAT Service"
net stop VMnetDHCP
net stop VMAuthdService
net stop vmnetbridge
net stop "VMware Bridge Protocol"
net stop "VMware Network Application Interface"
net stop "VMware vmx86"
net stop "VMware hcmon"
net stop "VMware vmci"
net stop "Vstor2 WS60 Virtual Storage Driver"
sc config ufad-ws60 start= disabled
sc config VMAuthdService start= disabled
sc config VMnetDHCP start= disabled
sc config "VMware NAT Service" start= disabled
sc config VMUSBArbService start= disabled
devcon.exe disable *VMnetAdapter1
devcon.exe disable *VMnetAdapter8
taskkill /F /IM "vmware-tray.exe"
taskkill /F /IM "vmware.exe"
pause


Uložte ho s koncovkou bat, napr. zastavenie.bat

Služby VMware spustia aj program VMware Workstation. Oba súbory bat spúšťajte AKO SPRÁVCA!


VMware, Workstation, VMAuthdService, VMnetDHCP, VMware NAT Service, VMUSBArbService, VMwareHostd
15.12.2017

Latest from the notes