Opencart 3 - radenie produktov podľa dátumu dostupnosti

Opencart 3 má radenie produktov podľa názvu. Dá sa to však zmeniť podľa toho, čo Vám vyhovuje viac. Uvádzam príklad zmeny radenia podľa dátumu dostupnosti.
V súbore "catalog/controller/product/category.php" a v súbore "catalog/controller/product/manufacturer.php" nájdi nasledujúce kódy:

1.

$sort = 'p.sort_order';

a uprav ho nasledovne:

$sort = 'p.date_available';

2.

p.sort_order-ASC

a uprav ho nasledovne:

p.date_available-ASC

3.

p.sort_order&order=ASC

a uprav ho nasledovne:

p.date_available&order=ASCV súbore "catalog/model/catalog/product.php" nájdi nasledujúce kódy:

1.

$sql .= " ORDER BY p.sort_order";

a uprav ho nasledovne:

$sql .= " ORDER BY p.date_available";

2.

if (isset($data['order']) && ($data['order'] == 'DESC')) {

a uprav ho nasledovne:

if (isset($data['order']) && ($data['order'] == 'ASC')) {


Teraz sa vám radia produkty podľa dátumu dostupnosti.

opencart3,product,sort_order,date_available
Web
1.2.2019

Latest from the notes