Úprava registrov vo Windows XP

Windows XP síce vyžadujú pomerne dosť pamäte, Microsoft odporúča minimálne 128 MB, no pokiaľ majú tejto „šťavy“ dostatok, dajú sa s ňou, teda s tou pamäťou, robiť zaujímavé veci. Nasledujúce úkony budú vyžadovať zásah do registrov, preto ich odporúčam vykonávať len tým skúsenejším.

Otvorte registre a prejdite do:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management


LargeSystemCache

Táto hodnota je prednastavená na [0]. Ak ju zmeníte na [1] v podstate tým poviete operačnému systému, aby uvoľnil 4MB systémovej pamäte, ktorá je inak vyhradená pre „disk caching“, pre file system caching. Týmto spôsobom operačný systém cachuje kernel OS do pamäte, takže aplikácie sa stavajú rýchlejšími a dostupnejšími. Podľa Microsoftu je hodnota [0] odporúčaná pre serverové aplikácie, ktoré vyžadujú svoje vlastné cachovanie. Ide napríklad o SQL Server, prípadne IIS. Táto hodnota je prednastavená aj u Windows 2000 Server. Ak zmeníte hodnotu na 1, Váš systém bude spotrebúvať viac pamäte, čo môže na druhej strane spomaliť iné procesy, ako napr. SQL či IIS. Pre užívateľa, ktorý nevyužíva serverové aplikácie môže táto zmena znamenať výrazné zvýšenie rýchlosti aplikácii.DisablePagingExecutive

Zmena hodnoty z nuly na 1 sa prejaví len na systémoch, ktoré majú viac ako 128MB RAM, pretože toto nastavenie používa významnú časť systémových zdrojov počítača. Keď nastavíte hodnotu na [1], systém zabráni stránkovaniu „executive“ súborov, čo zrýchli OS a chod väčšiny programov.ClearPageFileAtShutdown

Nastavením hodnoty na [1] sa pri každom vypnutí počítača vymažú dáta z pamäte. Táto zmena ale výrazne spomalí vypínanie počítača. Ak patríte k tým viac paranoidným užívateľom, táto „utilitka“ Vás ešte viac upokojí.IoPageLockLimit

Táto hodnota limituje maximálne množstvo kilobytov, ktoré môžu byť „uzamknuté“ pre Input/Output operácie - transfer jednotlivých súborov. Pre Windows XP je väčšinou nastavená hodnota 0, niekde sa môže objaviť aj 512 KB či 0,5. Optimálna hodnota čísla sa vypočíta podľa vzorca X*1048576, čo je 1024*1024 bytov. X sa udáva v megabytoch. Táto zmena vyhovuje skôr počítačom, ktoré zdieľajú dáta v sieti, prípadne sa používajú na rôzne serverové účely.AlwaysUnloadDLL

Windows Explorer cachuje DLL súbory (Dynamic Link Libraries) do pamäte po dobu, dokedy tieto aplikácie používajúce knižnice (DLL) nie sú zatvorené. To zbytočne zaťažuje pamäť. Preto prejdite do:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
,vytvorte nový DWORD s názvom „AlwaysUnloadDLL“ a nastavte hodnotu na 1. Tak už Windows nebude cachovať DLL súbory do pamäte.

windows xp, registre
20.8.2002

Latest from the notes