Stormware, Pohoda SQL/E1 - chyba exportu do Excelu

Problém s generovaním do Excelu spôsobili aktualizácie Windows KB4041676; KB4041693, KB4041687, KB4040685; KB4041681.
V zozname položiek (napríklad faktúr, alebo skladových zásob...) po stlačení niektorej položky pravým tlačidlom myši a zvolení v ponuke “Otvoriť v Exceli”, zobrazí Pohoda chybovú hlášku. Po jej odkliknutí sa síce Excel otvorí, ale prázdny.

Problém spôsobil Windows Update (Microsoft.Jet.OLEDB; ODBC.Excel.Driver).
Microsoft píše o týchto aktualizáciách, že môžu spôsobiť zlyhanie aplikácií založených na databázovom stroji Microsoft JET (Microsoft Accessu 2007 a staršieho alebo iných aplikácií, ktoré nie sú od Microsoftu) pri vytváraní alebo otváraní súborov .xls Microsoft Excelu. Chybové hlásenie je „Neočakávaná chyba z ovládača externej databázy (1). (databázový stroj Microsoft JET)“.

Je niekoľko možností, ako postupovať.
RIEŠENIE

1. Odinštalovať vo Windows Update určité aktualizácie:
- Windows 10/Windows server 2016: KB4041676
- Windows 8.1/Windows server 2012 (R2): KB4041693, KB4041687 a KB4040685
- Windows 7: KB4041681


Odinštalovať aktualizácie môžete klasicky, cez Ovládací panel/Programy/Programy a súčasti/Nainštalované aktualizácie,
alebo, pokiaľ ich nevidíte v zozname aktualizácií, použite na ich odinštalovanie príkazový riadok:

W10/WS16
wusa.exe /uninstall /kb:4041676 /quiet /norestart

W8.1/WS12
wusa.exe /uninstall /kb:4041693 /quiet /norestart
wusa.exe /uninstall /kb:4041687 /quiet /norestart
wusa.exe /uninstall /kb:4040685 /quiet /norestart

W7
wusa.exe /uninstall /kb:4041681 /quiet /norestart

(wusa - Windows Update Standalone Installer; uninstall - odinštalovanie; kb:xxxxxxx - názov danej aktualizácie; quiet - tichý režim bez zobrazenia okna odinštalovania; norestart - bez reštartu Windows)


alebo

2. Tlač tabuľky:
- v Pohode nezvolíte možnosť "Otvoriť v Exceli", ale zvolíte možnosť "Tlač tabuľky".
- otvorí sa Vám tlačová zostava, kde je hore na lište ikona Excelu.
- kliknite na ikonu a zvoľte formát "MS Excel 97 (xls)", vyberte miesto, kde chcete súbor uložiť a následne ho vyexportujte.


alebo

3. Export tabuľky:
- v Pohode nezvolíte možnosť "Otvoriť v Exceli", ale zvolíte možnosť "Export tabuľky...".
- v nasledujúcich dvoch krokoch si určíte, ktoré stĺpce sa majú preniesť do Excelu.
- v ďalšom kroku zvoľte druh - Textový formát a označte položku "Text".
- v poslednom kroku nastavte cestu pre uloženie súboru a názov súboru.
- minimalizujte Pohodu a otvorte priečinok, kde ste Váš súbor uložili. Vyexportovaný súbor má koncovku .txt a stačí ju prepísať na .csv, následne by sa daný súbor mal dať otvoriť v Exceli.


alebo

4. Inštalácia Microsoft Access:
- Stiahnite a nainštalujte súčasť Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable z nasledujúceho odkazu: 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True
- upravte reťazce pripojenia DB v Exceli, aby ste mohli používať ACE ako poskytovateľa.
Príklad: Zmeňte reťazec Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 na Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.Táto chyba by mala byť iba dočasná, Microsoft už pracuje na jej odstránení.
AKTUALIZÁCIA ČLÁNKU
Riešenie poskytol Stormware vo verzii Pohoda 11701.
Prejdite do:
Nastavenie/Užívateľské nastavenie/Ostatné
Pri každom užívateľovi zmeňte položku "Formát súboru Exel" na "Exel 2007 (xlsx)"
stormware, pohoda, pohoda sql/e1, excel, windows update, KB4041676, KB4041693, KB4041687, KB4040685, KB4041681, microsoft access
26.10.2017

Latest from the notes