XOOPS - modul MyAlbum - radenie kategórií podľa dátumu pridania

Bežné radenie kategórií v module MyAlbum je podľa názvu. Malá úprava pomôže zmeniť radenie (nielen) podľa dátumu pridania/založenia kategórie.
Otvor súbor

modules/myalbum/include/draw_functions.php

nájdi riadok 243

$criterib = new Criteria('`pid`'$parent_id'=');

a pod neho pridaj 2 nasledujúce riadky

$criterib->setSort('cid');
$criterib->setOrder('DESC');


xoops, myalbum, kategórie
Web
23.9.2015

Latest from the notes