Chyba 0x80070005 vo Windows Update

Táto chyba sa vyskytuje počas pokusu o inštaláciu aktualizácii Windows. Zvyčajne vzniká nedostatočnými oprávneniami.

Pre vyriešenie tohto problému je nutné prihlásiť sa s účtom, ktorý má práva administrátora.

1. Stiahnite a nainštalujte nástroj SubInACL tool.
Nainštalujte ho do predvoleného priečinka:

  • %ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools (32-bit)
  • %ProgramFiles(x86)%\Windows Resource Kits\Tools (64-bit)


2. Otvorte Notepad a vložte doňho nasledujúce príkazy:

@echo off
 
setlocal
 
echo.
echo Determine whether we are on an 32 or 64 bit machine
echo.
 
if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="x86" if "%PROCESSOR_ARCHITEW6432%"=="" goto x86
 
set ProgramFilesPath=%ProgramFiles(x86)%
 
goto startResetting
 
:x86
 
set ProgramFilesPath=%ProgramFiles%
 
:startResetting
 
echo.
 
if exist "%ProgramFilesPath%\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe" goto filesExist
 
echo ***ERROR*** - Could not find file %ProgramFilesPath%\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe. Double-check that SubInAcl is correctly installed and re-run this script.
goto END
 
:filesExist
 
pushd "%ProgramFilesPath%\Windows Resource Kits\Tools"
 
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f  /grant=system=f
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f  /grant=system=f
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f  /grant=system=f
subinacl.exe /subdirectories %windir% /grant=administrators=f /grant=system=f
 
echo FINISHED.
echo. 
echo Press any key to exit . . .
pause >NUL
 
popd
 
:END
 
endlocal

Súbor uložte pod názvom " Reset.cmd " .

3. Kliknite na súbor Reset.cmd pravým tlačidlom myši a zvoľte " Spustiť ako správca ".
Počkajte, kým sa dokončia bežiace procesy (cca 3-5 minút) a po dokončení súbor zatvorte.

Teraz spustite Windows Update a skúste nainštalovať aktualizácie znova.

windows update, 0x80070005
30.10.2016

Latest from the notes