Windows 7 – chyba 0x80070424 alebo 0x8007042c


Postup opravy tohto problému je nasledovný:


1. Stiahnite reg súbory:


http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-52-58/1055.BFE.reg


http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-52-58/0677.mpssvc.reg


Nainštalujte / vložte ich do registrov.


Alebo exportujte tieto kľúče z iných – zdravých Windows 7  ( Cesta v registroch:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BFE )


2. Po inštalácií vyššie uvedených súborov / kľúčov registrov, reštartujte PC.


 3. Otvorte Registre


Po spustení Windows choďte do Štart –> Spustiť


Do príkazového riadku napíšte “regedit” a stlačte OK.


4. Choďte do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BFE


Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok BFE a zvoľte “Permissions…


Zvoľte “Pridať” (pridáme skupinu užívateľov)


Zadajte “Everyone


Pre Everyone pridajte práva “Full Control


Potvrďte zmeny tlačidlom OK


Registre môžete zavrieť.


5. Spustite Služby


Choďte do “Štart” a do riadku “Prehľadať programy a súbory” zadajte “services.msc


Spustite služby “Base Filtering Engine” a “Brána Windows Firewall” (windows firewall service)


 

To je všetko, Windows Firewall sa vám práve spustil.


P.S. tento problém sa zvyčajne vyskytne po naháňačke s vírusmi.


windows7, 0x80070424, 0x8007042c
7.2.2012

Latest from the notes