Ubuntu 10.04: Chyba zavádzania Grub

Máte napr. Windows 7 a Ubuntu 10.04. Žiadny OS sa nespusti a grub zahlási chybu, že nenašiel žiadny systém. Takže mu zadávajte nasledujúce príkazy (do grubu) a on sa spustí:


1. set root=(hd0,6)
2. set prefix=(hd0,6)/boot/grub
3. insmod normal
4. normal
5. sudo update-grub (spustite z terminálu, keď sa už dostanete do Ubuntu … nevšímajte si prosím Windows, stojí za starú bačkoru)
6. sudo grub-install /dev/sda (tiež spustite z terminálu v Ubuntu)


ubuntu, grub
2.11.2009

Latest from the notes