Oracle VM VirtualBox - Ako zmeniť veľkosť virtuálneho disku

Ako zmeniť veľkosť už vytvoreného a použitého virtuálneho disku.

1. Otvor príkazový riadok ako Administrátor


2. Prejdi do priečinka, kde máš nainštalovaný VirtualBox príkazom:

cd “C:\Program Files\Oracle\VirtualBox”


3. Predpokladám (napríklad), že potrebuješ zväčšiť veľkosť disku z 40GB na 80GB. Teda zadaj príkaz na zmenu veľkosti virtuálneho disku nasledovne:

VBoxManage modifyhd “C:\Users\itconsult\VirtualBox VMs\Windows 7\Windows 7.vdi” --resize 81920


Súbor vdi môžeš zmeniť podľa seba, ja som uviedol iba príklad na zmenu veľkosti virtuálneho disku, ktorý je pomenovaný ako "Windows 7". Tiež veľkosť zmeň podľa seba a zadávaj ju v mierke MB.

oracle, virtualbox
7.2.2017

Latest from the notes