Ako v adminovi, v Opencart 2, pridať do zoznamu objednávok názov spoločnosti

Táto úprava pomôže obchodom, ktoré predávajú predovšetkým spoločnostiam.

Úprava spočíva vo výmene mena a priezviska zákazníka názvom spoločnosti.


1. otvor súbor

admin/model/sale/order.php


2. nájdi kód

$sql = "SELECT o.order_id, CONCAT(o.firstname, ' ', o.lastname) AS customer, (SELECT os.name FROM " . DB_PREFIX . "order_status os WHERE os.order_status_id = o.order_status_id AND os.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "') AS status, o.shipping_code, o.total, o.currency_code, o.currency_value, o.date_added, o.date_modified FROM `" . DB_PREFIX . "order` o";


a uprav ho nasledovne

$sql = "SELECT o.order_id, payment_company AS customer, (SELECT os.name FROM " . DB_PREFIX . "order_status os WHERE os.order_status_id = o.order_status_id AND os.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "') AS status, o.shipping_code, o.total, o.currency_code, o.currency_value, o.date_added, o.date_modified FROM `" . DB_PREFIX . "order` o";


Výmenil sa iba firstname a lastname za payment_company.


opencart, admin, zoznam objednávok, zobrazenie spoločnosti
Web
9.8.2016

Latest from the notes