Ako v adminovi, v Opencart 2, pridať do zoznamu zákazníkov názov spoločnosti

Táto úprava sa hodí tým, ktorí obchodujú predovšetkým s firmami.

Úprava vymení meno a priezvisko zákazníka za názov spoločnosti.


1. choď do súboru

admin/model/customer/customer.php


2. nájdi kód

public function getCustomers($data = array()) {
$sql ="SELECT ... presny kód vidíš ty sám";


a vymeň ho za kód


public function getCustomers($data = array()) {
$sql = "SELECT c.*, ad.company AS name, cgd.name AS customer_group FROM " . DB_PREFIX . "customer c LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "customer_group_description cgd ON (c.customer_group_id = cgd.customer_group_id) LEFT JOIN " . DB_PREFIX . "address ad ON (ad.address_id = c.address_id) WHERE cgd.language_id = '" . (int)$this->config->get('config_language_id') . "'";


3. v zozname zákazníkov zmeň nadpis stĺpca z "Meno zákazníka" na "Spoločnosť"

opencart, admin, zoznam zákaznákov, názov spoločnosti
Web
9.8.2016

Latest from the notes