EKR klient - chyba pri prihlásení pomocou podpisového certifikátu

Od 3.12.2017 program pri prihlásení vypíše chybu: Nemožno nájsť platnú podpisovú politiku pre signaturePolicyIdentifier.

Finančná správa má od 3.12.2017 novú podpisovú politiku. Kvôli tejto zmene vydala nový inštalačný balíček stiahnuteľný na stránkach https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. K balíčku D.Suite/eIDAS vr. 1.0.6 je vydaný podrobný návod pre novú inštaláciu alebo vykonanie potrebných zmien - obsahuje komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.


Čo po inštalácii zabúdate?


Zabúdate upraviť riadok Uri podpisovej politiky v EKR klientovi, čo je identifikátor podpisovej politiky. Treba upraviť koncové číslo z 1 na 2, t.j. riadok má byť zapísaný takto:


urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.2


Algoritmus sa nemení, ani URL pre elektronické služby, len upravíte Uri. Potvrdte zmenu, aktualizujte číselníky a je to hotové.

Aj keď pracujete v SPD klientovi, aj ten sa musí prihlásiť a bude sa prepájať cez EKR klienta. Teda aj tak budete musieť riadok Uri opraviť.


Aktualizácia Uri podpisovej politiky pre rok 2021:


urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.3


Pri chybovej správe počas načítania prijatých/odoslaných správ v SPD klientovi choďte do EKR klienta a v Možnostiach zmeňte Uri za vyššie uvedený údaj. Potom znova otvorte SPD klienta a už bude fungovať správne.

EKR klient, uri, Uri podpisovej politiky, signaturePolicyIdentifier, D.Suite, eIDAS, D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools, SPD klient
15.12.2017

Latest from the notes